Keeping quality

Kolofon

Nettstedet Magicalfourseasons.com er utviklet av Magical Marketing BV. Har du et spørsmål eller anmerkning om dette nettstedet? Da kan du kontakte webredaksjonen.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet Magicalfourseasons.com er utarbeidet med omhu, men vi kan ikke garantere at det ikke inneholder feilaktig eller foreldet informasjon. Magical Marketing BV aksepterer derfor intet ansvar for noen form for skade som skyldes eventuell feilaktig informasjon på dette nettstedet. Nettstedet er utelukkende ment som en informasjonskilde. Ved å legge ut informasjon på dette nettstedet inngår Magical Marketing BV ingen form for forpliktelser overfor tredjemann. Derfor påpekes uttrykkelig at det ikke kan avledes rettigheter av innholdet på dette nettstedet.

Opphavsrett

Alle tekster og illustrasjoner på Magicalfourseasons.com er opphavsrettslig beskyttet og bruk av andre tillates ikke. Med unntak av de bildene som kan lastes ned med knappen "last ned". Hvis det står en tekst eller illustrasjon på dette nettstedet som benytter feil opphavsrett, bes du melde det til webredaksjonen.